Chức năng mới


Android v1.6.1: 25, Tháng 1, 2018


  • Sửa lỗi hình ảnh nền nông trại với thị trường Ấn Độ của người dùng mới
  • Sửa lỗi crash khi chỉnh sửa thời gian bật thiết bị

Android v1.6.0: 22, Tháng 1, 2018


  • Thay hình ảnh farm header bằng hình Pamin Innovations cho thị trường Ấn Độ
  • Sửa lỗi crash khi xem plant database
  • Sửa lỗi crash đối với người dùng cũ


v1.6: 15, Tháng 1, 2018


  • Sửa lỗi xem camera
  • Sửa lỗi thay đổi tên thiết bị khi kích hoạt mớiCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator