Cơ sở dữ liệu cây trồng


FARMBOX có một cơ sở dữ liệu cây trồng phong phú và đa dạng từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi hiện tại đang làm việc với nhiều đối tác để cập nhật cơ sở dữ liệu khoa học cho tất cả các loại cây trồng. Với mỗi loại cây trồng, bên cạnh các thông tin cơ bản, chúng tôi còn bổ sung các cấu hình môi trường sinh trưởng tốt nhất cho từng giai đoạn khác nhau của cây. Dựa trên cấu hình này, kết hợp với dữ liệu thời gian thực từ các cảm biến và dự báo thời tiết địa phương, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động điều khiển các thiết bị giúp tạo môi trường sinh trưởng tốt nhất cho cây.

Bạn có thể lựa chọn một loại cây trồng cho mùa vụ từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi

FARMBOX cung cấp thông tin trực quan về cây trồng cho người nông dân

Ngoài ra, người nông dân sẽ có những gợi ý về cách chăm sóc cây trồng một cách tốt nhất

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation