Hướng dẫn sử dụng

Học các sử dụng từng bước thông qua các chủ đề sau

Chủ dề

 1. FARMBOX là gì?
 2. Các thiết bị hỗ trợ dành cho FARMBOX
  1. FARMBOX dành cho nhà lưới
  2. FARMBOX dành cho nhà nấm
  3. FARMBOX dành cho nhà lưới bản nâng cấp
  4. FARMBOX dành cho thủy canh ngoài trời
  5. FARMBOX dành cho thủy canh trong nhà
  6. FARMBOX dành cho giáo dục
 3. Tìm hiểu FARMBOX
  1. Màn hình chào
  2. Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản
  3. Cập nhật thông tin người dùng
  4. Cập nhật ảnh đại diện
  5. Giao diện và điều hướng
 4. Cài đặt
  1. Thiết lập nông trại
  2. Thiết lập vụ mùa
  3. Kích hoạt thiết bị
  4. Cài đặt thiết bị
  5. Thiết lập chế độ hoạt động cho nông trại
  6. Thiết lập trạng thái ẩn hiện nông trại
  7. Thiết lập trạng thái ẩn hiện thiết bị
 5. Quản lý và Giám sát
  1. Quản lý nông trại
  2. Giám sát vụ mùa
  3. Giám sát thời tiết
  4. Phân tích dữ liệu
  5. Giám sát và Điều khiển thiết bị
 6. Cơ sở dữ liệu cây trồng
  1. Dữ liệu cây trồng
  2. Thông tin chi tiết cây trồng
  3. Tìm kiếm cây trồng
  4. Lọc kết quả tìm kiếm
  5. Gợi ý cây trồng phù hợp dựa trên vị trí địa lý
  6. Đóng góp dữ liệu
 7. Thực hành nông sản sạch (GAP)
  1. Ghi nhật ký GAP
  2. Quản lý báo cáo
  3. Hỗ trợ ra quyết định
 8. Quản lý bán hàng
  1. Quản lý quan hệ khách hàng
  2. Khách hàng
  3. Từ đặt hàng đến thanh toán
  4. Sản phẩm
  5. Quản bá sản phẩm
  6. Thuế
  7. Vận chuyển
 9. Quản lý mua hàng
  1. Nhà cung cấp
  2. Từ yêu cầu nguyên liệu đến đặt hàng
  3. Yêu cầu báo giá
  4. Mua hàng đến thanh toán
  5. Thuế
  6. Vận chuyển


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad