Giao diện ứng dụng FARMBOX

Trước khi bắt đầu tìm hiểu FARMBOX, người dùng cần tải và cài đặt ứng dụng FARMBOX từ AppStore hoặc Play Store cho thiết bị của mình.

  1. Màn hình chào

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

HỖ TRỢ KỶ THUẬT

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG  1. Đăng nhập tài khoản

Dùng số điện thoại di động của bạn để đăng nhập hoặc đăng ký

Tin nhắn SMS chứa mã số kích hoạt gồm 4 chữ sẽ được gởi đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và tiến hành đăng nhập. Nếu là lần đầu bạn đăng ký tài khoản, bạn sẽ được chuyển đến trang "Cập nhật thông tin cá nhân", ngược lại sẽ được chuyển đến trang "Quản lý nông trại"


  1. Cập nhật thông tin cá nhân

Nhập thông tin cá nhân và nhấn "TIẾP TỤC" để chuyển sang trang "Cập nhật ảnh đại diện"
  1. Cập nhật ảnh đại diện

Chọn một tấm ảnh đẹp nhất làm ảnh đại diện và chọn "TIẾP TỤC" để hoàn tất việc đăng ký
  1. Giao diện và điều hướng

Quản lý

Quản lý tất cả loại hình canh tác (nhà lưới, nhà nấm, thủy canh ngoài trời và thủy canh trong nhà) trong một ứng dụng duy nhất

Điều hướng


Cơ sở dữ liệu cây trồng

Hỗ trợ trên 5000 loại cây trồng khắp nơi trên thế giới. Dữ liệu sẽ luôn được cập nhật mới nhất

Thông tin cây trồng

Thông tin cây trồng được cập nhật đầy đủ và trực quan cho nông dân

Khởi tạo nông trại

Dễ dàng tạo mới nông trại hoặc kích hoạt thiết bị

Thông tin cá nhân

Dể dàng cập nhật thông tin cá nhân

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files