Ứng dụng di động và yêu cầu hệ thống

Đơn giản hóa việc quản lý nông trại của bạn thông qua ứng dụng miễn phí FARMBOX trên các thiết bị Android và iOS ngay!

Với ứng dụng miễn phí FARMBOX, bạn có thể quản lý nông trại giám sát mùa vụ, theo dõi thời tiết tại nông trại thời gian thực và điều khiển các thiết bị có tại nông trại mọi lúc mọi nơi.

Ứng dụng FARMBOX hiện hỗ trợ các thiết bị sau

iOS: iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch

Android: Android Phone, Android Tablet

Các thiết bị khác?

Không thành vấn đề. Bạn có thể truy cập thông qua ứng dụng web tại địa chỉ agrhub.com/farm trên cả điện thoại và máy tính.


Gợi ý chủ đền tiếp theo.

  1. Hướng dẫn sử dụng
  2. Video tham khảo

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy